ASP.NET Web.config Dosyası

10-11-2013
Her web uygulaması Xml formatındaki Web.config dosyası içerir. Bu dosya temel ayarları configure eder. Örneğin istenmeyen ziyaretçileri engelleyebiliriz.

Temel Web.config yapısı:
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<configuration>
  <configSections>.....</configSections>
  <appSettings>.....</appSettings>			
  <connectionStrings>....</connectionStrings>	
  <System.web>.....</System.web>	 
  <System.codedom>.....</System.codedom>
  <System.webServer>.....</System.WebServer>
 </configuration>

Not: Alt klasörler yaratarak her alt klasöre .config dosyası ekleyip bu klasörlere farklı ayarlar uygulayabiliriz.

web.config dosyasında appSettings elementine add elementi ile bilgi kaydedebiliriz :
<appSettings>
    <add key="DataFilePath" value="e :\Network\Documents\dosya.txt" />
</appSettings>

Şimdi bu kaydettiğimiz bilgiyi çekelim :
//Label1.Text'e value'de yazan kisim kaydedilir :e\Network\Documents\dosya.txt"
Label1.Text = WebConfigurationManager.AppSettings["DataFilePath"];

© 2019 Tüm Hakları Saklıdır. Codesenior.COM