Java Dilinde Metodlar

31-12-2013
Sınıfların asıl işlevleri olan metodlar Java dilinde yazılan programların çalışmasını sağlar.
Üç tip metod türü vardır:
1. Instance Metodlar: Nesne yaratılıp kullanılan metodlar
2. Static Metodlar: SınıfAdi.MetodAdi şeklinde kullanılan metodlar
3. Constructor'lar: Sınıfı memory’e yükleyen metodlar


Bir metod tanımlamak

Java’da metod tanımı C dilinden farklıdır
Genel metod tanımı şu şekildedir:

modifier returnValueType methodName(list of parameters)

Örnek:  public static int max(int num, int num2);

Bu örnekte;
Modifier: public static
returnValueType: int
methodName:max
list of parameters: int num1 ve int num2
method signature: max(int num, int num2)

Visible Type Nedir?
Nesneye yönelik programlama dilleri ile gelişmiş uygulamalar yapılmaktadır. Bu uygulamalar geliştirilirken kodların miktarı arttıkça yönetmesi zorlaşmaktadır. Bazı durumlarda bir metodun başka bir sınıf içerisinde çağrılmasını engellemek gibi ihtiyaçlar doğmuştur. Örneğin, bir Date sınıfının bazı metodları ve sınıf değişkenleri private tanımlanarak bunlara erişilip değiştirilmesi düzenlenmesi önlenmiştir(Başlangıç Tarihi 1 Ocak 1970 gibi..).
public, protected, default, private olmak üzere 4 farklı visible tip vardır. public ile tanımlanan bir metod bir başka sınıf içerisinden çağrılabilir. private ile tanımlanan bir metod başka bir sınıf içinde çağrılamaz. Sadece ait olduğu sınıf içerisinde çağrılabilir. default ve protected sonra anlatılacaktır.
Örnek:
public class TestMax{
  public static void main(String[] args){
    int i=5;
    int j=2;
    int k=max(i,j);
    int p=min(i,j);/*Hata verir. Çünkü min instance metod.               Instance metod static metod icinde bu şekilde cagrilamaz. Nesne yarattıktan sonra çağrılabilir*/
    System.out.println("The maximum between "+ i + " and "+ j + " is" + k);
  }
    
  public static int max(int num1, int num2){
    int result=0;
    if(num1>num2){
      result=num1;
    }else{
      result=num2;
    }
    return result;
  }
    
  public int min(int num1,int num2){
    int result=0;
    if(num1>num2){
      result=num2;
    }else{
      result=num1;
    }
    return result;
  }
    
}  

Soru: max metodu neden static tanımlandı?
Cevap: main metodu static olduğu için ve static bir metod ancak static metodu çağırabildiği için max static tanımlanmıştır.


Overloading Methods


Diyelim ki programımızda iki int türünden sayının ve iki double türünden sayının maksimum değerlerini bulmak istiyoruz. Fakat basitlik olsun diye aynı metod ismini kullanacağız. Yani int türünden iki sayıyı parametre olarak gönderirsek bize bu iki sayının büyük olanını dönderecek, double türünden iki sayıyı parametre olarak gönderdiğimiz zaman ise bu iki sayıdan büyük olanını dönderecek. İşte bu tarz işlemler için metodlar overload edilir.

Örnek:
public static int max(int num1, int num2){
    int result=0;
    if(num1>num2){
      result=num1;
    }else{
      result=num2;
    }
    return result;
  }
  public static double max(double num1, double num2){
    double result=0.0;
    if(num1>num2){
      result=num1;
    }else{
      result=num2;
    }
    return result;
  }

Sonuç: Dikkat edersek, metod isimleri aynı parametreleri ise farklıdır. return tipleri aynı da olabilir farklı da olabilir. Bu örneğimizde farklıdır. Metod signature farklı olduktan sonra metod overload yapılabilir.

© 2019 Tüm Hakları Saklıdır. Codesenior.COM