JScrollPane'i Otomatik Olarak Kaydırmak

12-12-2014

JTextArea ile JScrollPane beraber kullanıldığında JScrollPane'i en alta kaydırmaya zorlamak için aşağıdaki gibi kod yazabiliriz:

JTextArea txtBottom = new JTextArea(100,50);
JScrollPane scrollPane = new JScrollPane();
scrollPane.setViewportView(txtResult);
txtBottom.setCaretPosition(txtResult.getDocument().getLength());

4. satırdaki setCaretPosition() metodu ile bu işlem gerçekleştirilmiştir.

Yukarıdaki örnek getDocument() metodunu içeren GUI nesneleri kullanıldığı zaman çalışmaktadır. Eğer JScrollPane sınıfı farklı sınıfları içeriyorsa aşağıdaki kod kullanılabilir:

JScrollBar vertical = scrollPane.getVerticalScrollBar();
vertical.setValue( vertical.getMaximum() );

© 2019 Tüm Hakları Saklıdır. Codesenior.COM