Java JTextArea Üzerinde Sağ Tıklanıldığında İlgili Kelimeyi Bulmak

17-09-2014
JTextArea içeriği içerisinde bir kelimenin üstüne gelip sağ tıkladığımızda bu kelimeyi MessageDialog ile göstermek istiyorsak aşağıdaki kodları kullanabiliriz:

import javax.swing.*;
import javax.swing.text.BadLocationException;
import java.awt.event.MouseAdapter;
import java.awt.event.MouseEvent;

/**
 * Gets word from right clicked area
 */
public class WordSelectionFromRightClick {

  public static void main(String[] args) {
    final JTextArea txtContent = new JTextArea(25, 30);
    JFrame frame = new JFrame("Word Selection From Right Click");
    frame.setDefaultCloseOperation(JFrame.EXIT_ON_CLOSE);
    frame.add(txtContent);
    frame.pack();
    frame.setLocationRelativeTo(null);
    frame.setVisible(true);
    txtContent.addMouseListener(new MouseAdapter() {
      @Override
      public void mouseClicked(MouseEvent e) {
        //BUTTON3 represents right click
        if (e.getButton() == MouseEvent.BUTTON3) {
          txtContent.setCaretPosition(txtContent.viewToModel(e.getPoint()));
          int caretPosition = txtContent.getCaretPosition();
          try {
            String word = getWord(caretPosition, txtContent);
            JOptionPane.showMessageDialog(null, word);
          } catch (BadLocationException e1) {
            e1.printStackTrace();
          }

        }
      }
    });
  }

  private static String getWord(int caretPosition, JTextArea txtContent) throws BadLocationException {
    int startIndex;
    int endIndex;
    int i = 0;
    while (!txtContent.getText(caretPosition + i, 1).equals(" ")
        && !txtContent.getText(caretPosition + i, 1).equals("\n")) {
      i++;
    }
    endIndex = caretPosition + i;
    int j = 0;
    while (j < caretPosition && !txtContent.getText(caretPosition - j - 1, 1).equals(" ")) {
      j++;
    }
    startIndex = caretPosition - j;
    return txtContent.getText(startIndex, endIndex - startIndex);
  }
}

© 2019 Tüm Hakları Saklıdır. Codesenior.COM