ASP.NET Error Handling

21-11-2013
Her Exception sınıf System.Exception sınıfından türer(inherit). Visual Studio->Debug->Exceptions diyerek tüm Exception sınıflarını görebilirsiniz. Hangi Exception’ları handle edeceğimizi anlamak için bir metodun üzerinde mouse imlecini beklettiğimizde Visual Studio bize ilgili metodun meydana getirebileceği tüm exception’ları bir ipucu şeklinde gösterir.

<system.web>
   <customErrors mode="On" defaultRedirect="ErrorPage.aspx">
   <error statusCode="404" redirect="404.aspx"/>
</customErrors>


Bir hata meydana geldiğinde ErrorPage.aspx sayfasına yönlendiriliriz. Var olmayan bir sayfa çağrıldığı zaman oluşan hatayı handle etmeyi
<error statusCode="404" redirect="404.aspx"/> 

ifadesiyle sağlarız.

© 2019 Tüm Hakları Saklıdır. Codesenior.COM