50% Off/-

50% Off/-

Php

50% Off/-

50% Off/-

Web

50% Off/-

50% Off/-

Son Eklenen Makaleler

Activity'ler uygulamamız içinde her kullanıcı etkileşiminin gerçekleştirildiği konteynerdır. Bundan dolayı aşağıda belirtilen olaylar gerçekleştiğinde activity'inin gerçekleştireceği işlemleri test etmemiz çok önemlidir: - Telefon uygulaması gibi başka bir uygulamanın bizim activity sınıfının işlemini böldüğünde, - İşletim sisteminin activity destroy ve recreate ettiğimi durumlarda, - Kullanıcı activity'i çoklu pencereye taşıdığında Özetle bir activity'nin hayat döngülerinde sağlıklı çalışıp çalışmadığını test etmemiz gerekmektedir. ActivityScenar...Continue Reading
Coroutine (Co+ Routines= Cooperation + Routines yani fonksiyonlar demek) Kotlin dilinde asenkron kod yazmak demektir. Coroutine'ler aslında lightweight bir thread'tir. Her suspending fonksiyon derleyici tarafından bir state machine'e dönüştürülür. Bu state machine'de state'ler suspend caller'ları temsil eder. Bir suspension call'dan önce, sonraki state derleyici tarafından üretilen bir sınıfın field'inde tutulur. Suspending fonksiyon normal bir fonksiyonu çağırabilir; fakat normal fonksiyon suspending bir fonksiyonu çağıramaz. Coroutines kütüphanes...Continue Reading
İl ilçe bilgilerinin çekilmesi işlemi HTML Tasarım Kısmı <div class="row"> <div class="col-sm-6 form-group"> <label>Şehir * :</label> <select id="txtSehir" name="txtSehir" class="form-control select2 git ililce" required=""> <option value="">Seçiniz</option> @foreach($cities as $city) <option value="{{$city->id}}">{{$city->name}}</option> @endforeach </select> </div> <div class="col-sm...Continue Reading
Aşağıdaki formülle, A1 hücresindeki bir sayıyı saat formatına dönüştürebiliriz:
Mysql bağlantısını C#'da yapabilmek için öncelikle MySQL for Visual Studio dosyasını indirip çalıştırmak gerekmektedir. Daha sonra projemize aşağıdaki nuget kütüphanelerini eklememiz gerekmektedir. Bunun için aşağıdaki kodları alıp packages.config dosyasına ekleyiniz: <package id="MySql.Data" version="8.0.18" targetFramework="net472" /> <package id="MySql.Data.Entity" version="6.10.9" targetFramework="net472" /> <package id="MySql.Data.EntityFramework" version="8.0.18" targetFramework="net472" /> <package id="MySql.Data.EntityFrameworkCo...Continue Reading
Öncelikle Nuget kütüphanelerinin kurulması gerekir: Install-Package Microsoft.AspNet.WebApi.Owin -Version 5.2.2 Install-Package Microsoft.Owin.Host.SystemWeb -Version 2.1.0 Install-Package Microsoft.AspNet.Identity.Owin -Version 2.0.1 Install-Package Microsoft.AspNet.Identity.EntityFramework -Version 2.0.1 Install-Package Microsoft.Owin.Security.OAuth -Version 2.1.0 Install-Package Microsoft.Owin.Cors -Version 2.1.0 Daha sonra Startup.cs sınıfı eklenir: using System; using System.Web.Http; using MapToner.Helpers; using Microsoft.AspNet.Identity;...Devamını Oku
JSON Rest API'de aşağıdaki kriterler önem arzetmektedir: 1- NULL yerine boş string gönderilmelidir. 2- Date türü için ISO-8601 formatına göre gönderilmelidir. 3- Multiline string için base64 encoding yapılabilir. 4- Success için aşağıdaki gibi bir sonuç dönülmelidir:
Posta güvercini XML ile SMS göndermek için aşağıdaki kodlar kullanılabilir: Not: Türkçe karakterleri desteklemesi için Posta Güvercini firmasıyla iletişime geçmek gerekmektedir. public static function send($phoneNumber,$message) { $username="cfbalaban"; $password="balaban2018"; $xml="<?xml version=\"1.0\" encoding=\"iso-8859-9\" ?> <SMS-InsRequest> <CLIENT user=\"$username\" pwd=\"$password\" /> <INSERTMSG text=\"$message\"> <TO>$phoneNumber</TO> </INSERTMSG> </SMS-InsRequest>"; $c...Continue Reading
Code First Migration'da öncelikle tek bir tane DBContext olmalıdır. Package Manager Console'dan enable-migrations komutu çağrıldığı zaman otomatik olarak modeller oluşturulur. Daha sonra Update-Database –Verbose komutu ile veritabanına yazılması sağlanır. Rollback Komutları Update-Database –TargetMigration: AddBlogUrl //Son eklenen migration'a gidiir Update-Database –TargetMigration: $InitialDatabase //herşeyi rollback yapar...Devamını Oku
Laravel framework ile geleneksel login formları ile authentication işlemlerini sağlamaktadır. API authentication işlemleri için ise OAuth2 protokolünün tüm özelliklerini Laravel 5.4 ile birlikte gelen Passport servisi ile sağlamaktadır. Not: Bu makaleyi doğru bir şekilde anlamak için temel düzeyde OAuth2 protokolünün bilinmesi gerekmektedir. Kurulum composer require laravel/passport komutu ile passport servisini kurabiliriz. Daha sonra config/app.php dosyasında yer alan providers array'ine aşağıdaki sınıf eklenir. Laravel\Passport\PassportS...Devamını Oku
Password Grant Token Kullanıcılara API aracılığı ile giriş yapılmasını sağlar. php artisan password:client --password komutu çağrıldığı zaman oauth_clients tablosuna aşağıdaki gibi bir satır eklenir: id user_id name secret redirect personel_access_client password_client revoked created_at updated_at 1 null mobil PsgprbVQ12UPmjLhxEde23iChJA9CglneuhMpRB8 localhost 0 1 0 2017-07-08 11:34:53 2017-07-08 11:34:53 Bu işlemden sonra kullanıcı API aracılığı ile giriş yapma...Devamını Oku
Web site uyumluluğunu kontrol etmek için google.com sitesinde cross browser testing cümlesini aratmalıyız...Devamını Oku
JQuery'de dinamik olarak eklenen bir elemente click eventi gibi bir event eklemek için on fonksiyonu kullanılması gerekir: $("#txtYuklenenFaturalar").append("
" + "" + item + "" + "sil\n" + "
"); $("#txtYuklenenFaturalar").on('click', '.eklenenFatura', function () { var title=$(this).attr("title"); alert(title); }...Continue Reading
@Entity public class Author { @Id @GeneratedValue(strategy = GenerationType.IDENTITY) @Column(name = "ID") private int id; @Column(name="NAME") private String name; @Column(name="SURNAME") private String surname; @ManyToMany(cascade = CascadeType.ALL) @JoinTable( name="Author_Book", joinColumns = @JoinColumn( name="AuthorID"), inverseJoinColumns = @JoinColumn( name="BookID") ) private List books; } @Entity public class Book { @Id @GeneratedValue(strategy = G...Devamını Oku
public class Belge { @Id @GeneratedValue(strategy = GenerationType.IDENTITY) @Column(name = "BelgeKayitId") private int id; @ManyToMany(cascade = CascadeType.ALL) @JoinTable( name="Belge_FirmaOzellik", joinColumns = @JoinColumn( name="BelgeID"), inverseJoinColumns = @JoinColumn( name="FirmaID") ) private List<FirmaOzellikBilgileri> firmaOzellikBilgileri; } public class FirmaOzellikBilgileri { @Id @GeneratedValue(strategy = GenerationType.IDENTITY) private int firmaId; } @JoinTable...Devamını Oku

© 2019 Tüm Hakları Saklıdır. Codesenior.COM