50% Off/-

50% Off/-

Php

50% Off/-

50% Off/-

Web

50% Off/-

50% Off/-

Son Eklenen Makaleler

@Entity public class Author { @Id @GeneratedValue(strategy = GenerationType.IDENTITY) @Column(name = "ID") private int id; @Column(name="NAME") private String name; @Column(name="SURNAME") private String surname; @ManyToMany(cascade = CascadeType.ALL) @JoinTable( name="Author_Book", joinColumns = @JoinColumn( name="AuthorID"), inverseJoinColumns = @JoinColumn( name="BookID") ) private List books; } @Entity public class Book { @Id @GeneratedValue(strategy = G...Devamını Oku
public class Belge { @Id @GeneratedValue(strategy = GenerationType.IDENTITY) @Column(name = "BelgeKayitId") private int id; @ManyToMany(cascade = CascadeType.ALL) @JoinTable( name="Belge_FirmaOzellik", joinColumns = @JoinColumn( name="BelgeID"), inverseJoinColumns = @JoinColumn( name="FirmaID") ) private List<FirmaOzellikBilgileri> firmaOzellikBilgileri; } public class FirmaOzellikBilgileri { @Id @GeneratedValue(strategy = GenerationType.IDENTITY) private int firmaId; } @JoinTable...Devamını Oku
Javascript ile session süresi bitmeden ekranda bir popup çıkması için aşağıdaki kodları kullanabiliriz: $(document).ready(function () { var secondsBeforeExpire = ${pageContext.session.maxInactiveInterval}; var timeToDecide = 45; // Give client 45 seconds to choose. var counter = timeToDecide; $("#btnContinueSession").click(function () { $.ajax("/continue-session", ""); $(".close").click(); counter = timeToDecide; clearTimeout(timeOut); clearInterval(intervalTimeout); timeOut = setTimeout(logoutAfterTimeout, (secondsBeforeExpire...Devamını Oku
Java JFrame'in simge durumu küçük yapıldığında tekrar ekranda gösterilmesini sağlamak için setExtendedState() metodu kullanılır: //result view'in simge durumu kucuk oldugunda tekrar gosterilmesini saglar frame.setExtendedState(JFrame.NORMAL);...Devamını Oku
Problem sınıfı: @ManyToMany(fetch = FetchType.LAZY,cascade = CascadeType.PERSIST) @JoinTable( name = "Problem_User", joinColumns = @JoinColumn(name = "problemId",nullable = false, updatable = false), inverseJoinColumns = @JoinColumn(name = "userId", nullable = false, updatable = false) ) private List<User> userList; @ManyToMany annotasyonundaki cascade ifadesi bize Problem entity insert edildiğinde bu işlemin Tag koleksiyonu için de yapılacağını ifade eder. @JoinTable annot...Devamını Oku
Spring Security, authentication ve authorization sağlayarak uygulamamızın daha güvenli olmasını sağlar. Bu güvenli sistemde CSRF, session fixation atakları gibi atakların önlenilmesi default olarak yer almaktadır. Ayrıca herhangi bir web uygulamasına kolayca entegre edilebilir olmasından dolayı kullanışlıdır. Ayrıca birden çok authentication tipini destekler: In-memory, DAO, JDBC, LDAP vs. Bazı spesifik URL'in hariç tutulması da kolaydır. Örneğin resimler, css dosyaları gibi statik dosyaları exclude edebiliriz. Group ve role özelliklerine de sahi...Devamını Oku
Spring MVC'de validator kullanmak için gereken adımlar aşağıdaki gibidir: Maven projesinde resources klasöründe .properties isimli bir dosya yaratılır. Model sınıfında @NotEmpty, @Range gibi annotasyonlar kullanılır. Controller sınıfında @Valid annotasyonu ve BindingResult sınıfı kullanılır. Spring konfigürasyon dosyasında .properties isimli mesaj dosyasını tanıtmak için ResourceBundleMessageSource bean eklenir Hibernate Validator jar dosyasını projeye dahil etmek Form Sayfası Bu adımları sırasıyla yapalım: messages.propert...Devamını Oku
Java Swing uygulamlarında MVC yapısını kullanmak için genelde Observer tasarım deseni kullanılır. Normalde Java'nın swing kütüphanesinde MVC yapısı tam uygulanmaz. Controller ile View tek bir sınıfta tutulurken ,delegate şeklinde bilinir, Model ise ayrı bir sınıf tarafından temsil edilir. Aşağıdaki listede bu mantıkla yaratılmış önemli sınıflar bulunmaktadır: Component Model Interface Model Type JButton ButtonModel GUI JCheckBox ButtonModel GUI/data JRadioButton ButtonMo...Devamını Oku
JButton'nun üzerine gelindiğinde, tıklandığında ve bu butona bir resim ikonu eklendiğinde, arka plan rengini değiştirmek için aşağıdaki gibi kendi buton sınıfımızı oluşturmalıyız: private class MyButton extends JButton { private Color hoverBackgroundColor; private Color pressedBackgroundColor; public MyButton() { this(null); } public MyButton(String text) { super(text); super.setContentAreaFilled(false); } @Override protected void paintComponent(Graphics g) { if (getMod...Devamını Oku
JMenu ile JToolBar'ı birbirinden ayırmak için MatterBorder kullanabiliriz: JToolBar toolBar = new JToolBar(); toolBar.setBackground(new Color(234, 234, 234)); MatteBorder matteBorder = new MatteBorder(1, 0, 0, 0, new Color(174, 174, 174)); toolBar.setBorder(matteBorder);...Devamını Oku
Aşağıdaki kod ile java uygulamasının çalıştığı işletim sistemini bulabiliriz: public final class OsUtils { private static String OS = System.getProperty("os.name").toLowerCase(); public static boolean isWindows() { return (OS.contains("windows")); } public static boolean isMac() { return (OS.contains("mac")); } public static boolean isUnix() { return (OS.contains("nix") || OS.contains("nux") || OS.contains("aix")); } public static boolean isSolaris() { return (OS.contains("sunos"...Devamını Oku
JTextArea ile JScrollPane beraber kullanıldığında JScrollPane'i en alta kaydırmaya zorlamak için aşağıdaki gibi kod yazabiliriz: JTextArea txtBottom = new JTextArea(100,50); JScrollPane scrollPane = new JScrollPane(); scrollPane.setViewportView(txtResult); txtBottom.setCaretPosition(txtResult.getDocument().getLength()); 4. satırdaki setCaretPosition() metodu ile bu işlem gerçekleştirilmiştir....Devamını Oku
JTextArea'da Tab tuşuna basıldığında seçili satırların 4 birim ileri yönde hareket ettirilmesini ve Shift + Tab tuşuna basıldığında tersinil işlemin yapılmasını sağlamak için aşağıdaki kodları kullanabiliriz: import javax.swing.*; import javax.swing.text.AttributeSet; import javax.swing.text.BadLDevamını Oku
iText kütüphanesi ile HTML içeriğinden pdf oluşturmak ile ilgili bir örnekten bahsedeceğiz....Devamını Oku
Java GUI uygulamasında, Frame'in büyüklüğünün ve ekranda gösterildiği lokasyonun, uygulama kapatılıp açıldıktan sonra, aynı değerlere sahip olması için aşağıdaki kodları kullanabiliriz: import javax.swing.*; import java.awt.*; import java.awt.event.WindowAdapter; import java.awt.event.WindowEvent; import java.io.IOException; public class Main extends JFrame { private Rectangle bounds; public Main() { setTitle("Continue From Last Location"); setDefaultCloseOperation(WindowConstants.EXIT_ON_C...Devamını Oku

© 2019 Tüm Hakları Saklıdır. Codesenior.COM