50% Off/-

50% Off/-

Php

50% Off/-

50% Off/-

Web

50% Off/-

50% Off/-

Son Eklenen Makaleler

XML dosyaları, ASP.NET ve diğer dillerde farklı amaçlar için sıklıkla kullanılmaktadır. Bir çok işlem XML dosyaları üzerinden yapılır. Örneğin web.config dosyası XML formatındadır. DataSet sınıfı herhangi bir data’yı XML formatında temsil edebilmektedir. Bunun bazı faydaları şunlardır: 1. Database’den alınan data’yı XML formatına dönüştürüp başka programların kullanması sağlanabilir. 2. AdRotator control’ünün kullanacağı bir dosya tipidir. 3. ASP.NET uygulamasında site map yaparken kullanılmaktadır...Devamını Oku
Dört tane Data Control vardır : 1. GridView : Büyük tablolar atanır. Çok önemlidir. 2. DetailsView : Atanan tablo’da bir süre içinde sadece tek bir kayıt/satır göstermek için kullanılır. Editing işlemleri yapmayı da sağlar. 3. FormView : DetailsView’den tek farkı templates kullanımına izin verdiği için esnek bir layout sağlar. 4. ListView : GridView’den tek farkı templates kullanımına izin verdiği için esnek bir layout sağlar. Data Binding mantığı ile kullanılan List control’ler basit işlemleri yapmayı sağlarken bu control’ler birden çok column gösterebildikleri için zengin control’lerdir ve bir çok işlem yapmaya olanak tanırlar...Devamını Oku
İki tiptir : 1. Single-Value Data Binding 2. Repeated-Value Data Binding Single-Value Data Binding pek kullanışlı olmadığı için sadece Repeated-Value Data Binding’ten bahsedeceğiz...Devamını Oku
Kodlarla database’e bağlanıp mümkün olan en kısa sürede bağlantıyı sonlandırma işlemine direct data access denir. Bir DataSet nesnesine database’den çekilen verilerin aktarılmasından hemen sonra bağlantının sonlandırılması işlemine ise Disconnected Data Access denir. Direct Data Access yöntemi memory’de database’den çekilen...Devamını Oku
Windows uygulamasında tek bir kullanıcı olduğu için database işlemlerinde hata olması çok zordur. Lakin bir web uygulamasında onlarca kullanıcı olacak. Mesela bir kullanıcı bir bilgiyi update ederken bir başka kullanıcı bir bilgiyi silecek. Bu durum database’de tutarsızlığa yol açabilir...Devamını Oku
Bir alışveriş sitesi ya da başka sitelerde bir linki tıklasanızda bazı bölümlerin her sayfada sabit kaldığını görmüşsünüzdür. Biz de örneğin bir alış veriş sitesinde kategorilerden elektronik bölümünü seçtiğinizde orta kısımda elektronik ürünler gözükürken en üstte sitenin adı/sloganı...Devamını Oku
Bu kısımda Calendar ve AdRotator hakkında bilgi vereceğiz. Bu control’lerin html de direkt olarak bir karşılıkları yoktur. Bu nedenle kompleks html kodları ile ancak karşılıkları elde edilebilmiştir. Calendar ile tarih seçme işlemi yapılır. AdRotator ile siteye reklam koyma işlemlerini sağlar... Devamını Oku
Kullanıcılar bir web form’u doldururken anında doldurdukları bilgilerin doğru olup olmadığını kontrol etmeliyiz. Aksi taktirde girilen değerleri hemen database vs gibi ortamlara aktarırsak hatalı mesajlar alabiliriz. Mesela email adresi istenen bir TextBox’ın içerisine geçerli olmayan adresin girilip girilmediği ile ilgili kontrol’ü bir validation control sayesinde...Devamını Oku
Bir html sayfası request edildiğinde web server hard drive’dan ilgili sayfayı alır ve hiçbir değişiklik yapmadan browser’a gönderir. Bir aspx sayfası request edildiğinde web server sayfayı ASP.NET engine üzerinden yollar. ASP.NET engine, gelen sayfayı server’ın memory’sine yükler, kodları çalıştırır ve html...Devamını Oku
Her Exception class System.Exception class’ından inherit olmuştur. Visual Studio->Debug->Exceptions diyerek tüm Exception class’larını görebilirsiniz. Hangi Exception’ları handle edeceğimizi anlamak için bir metodun üzerinde mouse imlecini beklettiğimizde Visual Studio bize ilgili metodun meydana getirebileceği tüm exception’ları bir ipucu şeklinde gösterir... Devamını Oku
Karmaşık bilgilerin,nesneler gibi, kaydedilmesi için kullanılan bir metod’tur. Bu yöntem ile her tür veri kaydedilebilir. Bu bilgi protected’tır, bu nedenle hiçbir zaman kullanıcı browser’ında görülemez. Mesela bir kullanıcı login yaptıktan sonra onun alışveriş sepeti bilgilerini tutabiliriz...Devamını Oku
Cookie’lar bir sayfadaki bilginin başka sayfalarda kullanılmasını sağlayan yollardan biridir. Kullanıcı’nın bilgisayarının hard driver’ında kayıt edilirler. Yani server’da oluşturulmazlar. Küçük boyuttadırlar. Diğer sayfalar tarafından kolayca kullanılabildikleri için avantaj sağlarlar. Devamını Oku
Desktop application ile web application arasındaki en önemli fark state management’tır. Application çalıştığı sürece bilgilerin nasıl tutulacağı ile ilgili bilgiler vereceğiz. Tipik bir web request’te, kullanıcı bir sayfayı request eder ve server sayfayı html kodlarına dönüştürdükten sonra kullanıcıya yollar ve bağlantıyı sonlandırır...Devamını Oku
HTML control’lerden daha çok özelliklere sahiptir. C# masaüstü uygulamalarda kullanılan form control’ler, ekler gibi sayfanın tasarım kısmındayken ekleme işlemi yaparız. Web Control Sınıfları Tüm web control sınıfları System.Web.UI.WebControls.WebControl sınıfından türetilmiştir(inherit). Bu sınıfın önemli property’leri şunlardır...Devamını Oku
Her web uygulaması Xml formatındaki web.config dosyası içerir. Bu dosya temel ayarları configure eder. Örneğin istenmeyen ziyaretçileri engelleyebiliriz. Alt klasörler yaratarak her alt klasöre .config dosyası ekleyip bu directory’lere farklı ayarlar uygulayabiliriz.web.config dosyasında... Devamını Oku

© 2019 Tüm Hakları Saklıdır. Codesenior.COM