Adaptör(Adapter) Tasarım Deseni

24-05-2014
Nedir?

Adapter tasarım deseni, structural tasarım desenlerinden biridir. Bu tasarım deseni, birbiriyle ilişkili olmayan interface'lerin birlikte çalışmasını sağlar. Bu işlemi ise, bir sınıfın interface'ini diğer bir interface'e dönüştürerek yapar.

Adapter tasarım deseni ismini gerçek hayattaki adaptörlerden almıştır. Örneğin, telefon şarz cihazı bir adaptördür. 240V'luk gerilimi 5V'a dönüştürür. Mobil şarz cihazı, mobil şarz soketi ile duvar soketi arasında bir adaptör görevi görür.

Ne zaman Kullanılır?

Farklı interface'lere sahip sınıfların birbiriyle çalışabilmesini sağlamak amacıyla kullanılır. Örnek vermek gerekirse, bir XML dosyasının Document Object Model interface'ini, bir ağaç yapısına dönüştürülmesi için kullanılabilir.


Nasıl Kullanılır?

Var olan sistemin interface'i, target interface olarak adlandırılır. Bu interface'i implement edecek bir Adapter sınıfı yaratılır. Adapter sınıfında, Adaptee interface türünden bir sınıf değişkeni bulunur. Son olarak client sınıfı Adapter sınıfı nesnesi ve Adaptee nesnesini yaratır.

Daha iyi anlamak için şöyle bir örnek verelim: Matematik işlemleri yapan bir modülümüz olsun. Bu modüle String işlemleri yapan bir modül eklemek istiyoruz. String modülü içerisinde spesifik işlemleri yapan sınıflar bulunacak. Bu işlemi yaparken var olan modülün değiştirilmemesi gerekir. Örneğimizdeki var olan modülü Target interface temsil etmektedir. String modülünü Adaptee interface'i, bu ikisi arasındaki ilişkiyi ise Adapter sınıfı sağlamaktadır. String modülü içerisindeki sınıflar ise Adaptee interface implement eden sınıflardır.

Faydaları Nedir?

1. Birbiriyle ilişkili olmayan interface'lerin birlikte çalışmasını sağlar.
2. Kodların yeniden yazılması engeller.
3. Var olan modül(ler) değiştirilmeden sisteme yeni modüller eklenebilir.


Gerekenler

Türü interface olan Target ve Adaptee sınıfları. Adaptee interface'i adapte olması gereken sınıfı veya sınıfları temsil eder.
En az bir tane alt Adaptee sınıfı
Target interface'i implement edecek ve Adaptee interce türünden sınıf değişkeni barındıran Adapter sınıfı
Target interce'i kullanan Client sınıfı


Örnek Kullanım Alanları

1. java.util.Arrays#asList()
2. InputStreamReader
3. OutputStreamWriter


Örnek Uygulama

Target interface

/**
 * Target interface
 */
public interface Duck {
  public void quack();
  public void fly();
}

Adaptee interface

/**
 * Adaptee interface
 */
public interface Turkey {
  public void gobble();
  public void fly();
}

Somut Adaptee Sınıfı

/**
 * Somut Adaptee sinifi
 */
public class WildTurkey implements Turkey {
  public void gobble() {
    System.out.println("Gobble gobble");
  }
  
  public void fly() {
    System.out.println("I'm flying a short distance");
  }
}

Adapter Sınıfı

/**
 * Adapter sinifi
 */
public class TurkeyAdapter implements Duck {
  Turkey turkey;
 
  public TurkeyAdapter(Turkey turkey) {
    this.turkey = turkey;
  }
 
  public void quack() {
    turkey.gobble();
  }
 
  public void fly() {
    turkey.fly();
  }
}

Client Sınıfı

/**
 * Test sinifi
 */
public class DuckTestDrive {
  public static void main(String[] args) {
    WildTurkey turkey = new WildTurkey();
    Duck turkeyAdapter = new TurkeyAdapter(turkey);
   
    System.out.println("The Turkey says...");
    turkey.gobble();
    turkey.fly();
  
    System.out.println("\nThe TurkeyAdapter says...");
    testDuck(turkeyAdapter);
  }
  static void testDuck(Duck duck) {
    duck.quack();
    duck.fly();
  }
}

Uygulamada Duck(Ördek) sınıfı ile Turkey(Hindi) sınıfı arasında bir adaptör(TurkeyAdapter sınıfı) bulunmaktadır. TurkeyAdapter sınıfı, Turkey interface'ini Duck interface'ine adapte etmek için bir dönüştürücü görevi görmüştür. Target yani hedef interface(Örneğimizdeki Duck interface'i) uygulamamızda var olan interface anlamına gelir ve bu interface değiştirilmez. Entegre edilen adaptee yani adapte(Örneğimizdeki Turkey interface'i) interface'idir. Turkey interface ile Duck interface arasındaki entegrasyon işini ise Adapter sınıfı(Örneğimizdeki TurkeyAdapter sınıfı) yapar.

Uygulamamızın UML Diagramı
Adapter Tasarım Deseni'nin Şematik Gösterimi

© 2019 Tüm Hakları Saklıdır. Codesenior.COM