C'de rand() Fonksiyonu Kullanımı

30-11-2013
#include <stdio.h>
#include<stdlib.h>
#include<time.h>
int main(){
	int i,a;
	int degistir;
	degistir=time(NULL);//time(NULL) program her çalıştığında yeni değerler üretir. 
//Eğer ki bu kodlar bir fonksiyon içinde olsa idi fonksiyon her çağrıldığında farklı değerler almaz.. 
//Farklı değerleri sadece program yeniden çalıştığında alır. Bu durum çok da önemli değildir.

	srand(degistir);
//srand() fonksiyonu C# ta Random(seed) mantığıyla aynıdır. Yani rand() fonksiyonuna seed sağlar.
//Asıl işlevi yapan aşağıdaki rand() fonksiyonudur.
//rand() fonksiyonunun farklı değerler üretebilmesi için srand() fonksiyonuna ihtiyaç vardır.
	for(i=0;i<6;++i)
	{
		a = (rand()%49)+1;
//rand() fonksiyonu <stdlib.h> kütüphanesinin içinde tanımlıdır. Bu nedenle bu header file eklenmelidir.
//rand() fonksiyonu 0 ile 32767 arasında bir int değer dönderir.
		printf("Bu haftanin sansli %d. rakami: %d \n",i+1,a);
	}

	return 0;
}

© 2019 Tüm Hakları Saklıdır. Codesenior.COM