JTextArea Tab Tuşu Kullanımı

20-10-14

JTextArea'da Tab tuşuna basıldığında seçili satırların 4 birim ileri yönde hareket ettirilmesini ve Shift + Tab tuşuna basıldığında tersinil işlemin yapılmasını sağlamak için aşağıdaki kodları kullanabiliriz:

import javax.swing.*;
import javax.swing.text.AttributeSet;
import javax.swing.text.BadLocationException;
import javax.swing.text.DefaultStyledDocument;
import java.awt.event.KeyAdapter;
import java.awt.event.KeyEvent;


public class Test extends JFrame {
  private JTextArea txtContent = new JTextArea(30, 150);
  
  public Test() {
    add(txtContent);
    txtContent.setDocument(new TabDocument());
    addKeyListener();
    pack();
    setLocationRelativeTo(null);
    setDefaultCloseOperation(WindowConstants.EXIT_ON_CLOSE);
    setVisible(true);
  }
  
  private static class TabDocument extends DefaultStyledDocument {
    @Override
    public void insertString(int offs, String str, AttributeSet a) throws BadLocationException {
      str = str.replaceAll("\t", "");
      super.insertString(offs, str, a);
    }
  }
  private void addKeyListener() {
    txtContent.addKeyListener(new KeyAdapter() {
      private boolean isSelectedText = false;
      private int selectionStart = 0;
      
      @Override
      public void keyPressed(KeyEvent e) {
        if (e.getKeyCode() == KeyEvent.VK_TAB && e.isShiftDown()) {
          selectionStart = txtContent.getSelectionStart();
          new TabBackSpace(txtContent).actionPerformed(null);
          isSelectedText = true;
        } else if (e.getKeyCode() == KeyEvent.VK_TAB) {
          
          if (txtContent.getSelectedText() != null) {
            selectionStart = txtContent.getSelectionStart();
            new TabSpace(txtContent).actionPerformed(null);
            isSelectedText = true;
            
          } else {
            txtContent.insert("  ", txtContent.getCaretPosition());
          }
        }
      }
      
      public void keyReleased(KeyEvent e) {
        if (e.getKeyCode() == KeyEvent.VK_TAB && isSelectedText) {
          int caretPosition = txtContent.getCaretPosition();
          txtContent.setSelectionStart(selectionStart);
          txtContent.setSelectionEnd(caretPosition);
        }
      }
    });
  }
  public static void main(String[] args) {
    new Test();
  }
}

Not: 36. satırdaki e.isShiftDown() metodu, Shift tuşuna basıldığı zaman true değerini alır.

TabSpace sınıfı

import javax.swing.*;
import java.awt.event.ActionEvent;

/**
 * TabSpace
 */
public class TabSpace extends AbstractAction {
  private JTextArea txtContent;

  public TabSpace(JTextArea txtContent) {
    this.txtContent = txtContent;
  }

  @Override
  public void actionPerformed(ActionEvent e) {
    String selectedText = txtContent.getSelectedText();
    int selectionStart = txtContent.getSelectionStart();
    int selectionEnd = txtContent.getSelectionEnd();
    String[] lines = selectedText.split("\\n");
    String result = "";
    for (String line : lines) {
      result += "  " + line + "\n";
    }

    result=result.replaceAll("\\n$","");
    txtContent.replaceRange(result, selectionStart, selectionEnd);

  }
}


TabBack Sınıfı

import javax.swing.*;
import java.awt.event.ActionEvent;

/**
 * TabBackSpace
 */
public class TabBackSpace extends AbstractAction {
  private JTextArea txtContent;

  public TabBackSpace(JTextArea txtContent) {
    this.txtContent = txtContent;
  }

  @Override
  public void actionPerformed(ActionEvent e) {
    String selectedText = txtContent.getSelectedText();
    int selectionStart = txtContent.getSelectionStart();
    int selectionEnd = txtContent.getSelectionEnd();
    String[] lines = selectedText.split("\\n");
    String result = "";
    for (String line : lines) {
      result += line.replaceAll("^(\\s{4})", "") + "\n";
    }
    txtContent.replaceRange(result.replaceAll("(\\n)$",""), selectionStart, selectionEnd);

  }
}

© 2019 Tüm Hakları Saklıdır. Codesenior.COM