Java Dilinde String Sınıfı(Giriş)

29-12-2013
Java dilinde C dilinden farklı olarak String tipi vardır. C dilinde karşılığı, sonu NULL ile biten karakter dizisidir.
Aslında String bir sınıftır. Bu sınıf önceden tanımlı bir sınıftır. Yani her programda bu sınıfı import etmeden kullanabiliriz.
Şunu diyebiliriz o zaman: Java’da sınıf isimleri tip olarak kullanılabilirler. Örneğin, double , int .. birer tiptir. Bu tarz tiplere primitive(ilkel) tipler denir. Sınıf tiplerine ise referans tip denir. C dilinde referans tipler pointer olarak geçmektedir, Java dilinde referans tipler sınıflar olmaktadır.
1
String message="Welcome to Java";
Bu ifademizde message, String sınıfı türünden referans değişkendir. Hatırlarsak, C dilinde referans değişkenler adres tutarlar. Burada da durum aynıdır. Aslında message değişkeni "Welcome to Java" ifadesinin memory’de tutulduğu yerin, başlangıç adresini tutar. Java ve C# dillerinde her sınıf tipi değişken, referans değişkenidir. Bu nedenle biz kısaca sınıf tipi değişkenleri kolaylık olması açısından primitive(ilkel) değişkenler gibi düşünüp işlem yapacağız. Yani message değişkeninin değeri "Welcome to Java" dır gibi düşüneceğiz.
1
String message="Welcome " +"to "+ "Java";
Bu ifadede görüldüğü gibi String değişkenlerinde + ile toplama işlemi yapabiliyoruz. Aşağıdaki ifade de aynı mantıkla kullanılmıştır.
1
message+=" and Java is fun";

© 2019 Tüm Hakları Saklıdır. Codesenior.COM