Selenium Windows Servis Olarak Kurulumu

08-09-2021

Kurulum

Selenium standalone olarak kurmak için aşağıdaki komut çalıştırılmalıdır:

C:\Users\Administrator\Desktop\selenium\nssm.exe install SeleniumWebService "C:\Program Files\Java\jre1.8.0_251\bin\java.exe" "-Dwebdriver.chrome.driver=C:\Users\Administrator\Desktop\selenium\chromedriver.exe -jar C:\Users\Administrator\Desktop\selenium\selenium-server-4.0.0-rc-1.jar standalone"

NSSM.exe dosyası ile java -jar komutu windows servis şeklinde kurulmaktadır. Bu komut çalıştırıldığı zaman SeleniumWebService isminde bir windows servis kurulur. Kurulum bittikten sonra ilgili servis başlatıldığında http://localhost:4444 linki ile selenium web arayüzüne erişebiliriz.

Portu değiştirmek için şu şekilde belirtebiliriz:

C:\Users\Administrator\Desktop\selenium\nssm.exe install SeleniumHesApiSearch "C:\Program Files\Java\jre1.8.0_251\bin\java.exe" "-Dwebdriver.chrome.driver=C:\Users\Administrator\Desktop\selenium\chromedriver.exe -jar C:\Users\Administrator\Desktop\selenium\selenium-server-4.0.0-rc-1.jar standalone -role hub -port 80"

Gerekli Olan Dosyalar

Gerekli olan nssm.exe, Java JRE 1.8, chromedriver.exe ve selenium-4.0.0.jar dosyalarına aşağıdaki bağlantılardan erişebilirsiniz.

https://www.codesenior.com/sources/docs/tutorials/chromedriver.exe

https://www.codesenior.com/sources/docs/tutorials/nssm.exe

https://www.codesenior.com/sources/docs/tutorials/selenium-server-4.0.0-rc-1.jar

© 2019 Tüm Hakları Saklıdır. Codesenior.COM