ADO.NET Database Kavramları

24-11-2013
Windows uygulamasında tek bir kullanıcı olduğu için database işlemlerinde hata olması çok zordur. Lakin bir web uygulamasında onlarca kullanıcı olacak. Mesela bir kullanıcı bir bilgiyi update ederken bir başka kullanıcı bir bilgiyi silecek. Bu durum database’de tutarsızlığa yol açabilir. Böyle durumları engellemek için çok iyi database bilgisine sahip olmak gerekir. Bir kullanıcı bilgilerini değiştirirken web server database’e bağlanır ve bilgiler update edilir. Eğer ASP.NET ile ADO.NET arasında özel yapılar olmasaydı bu işlem yavaş gerçekleşirdi.

Visual Studio’da Database Bağlantısı Kurmak

View Tab->Server Explorer->DataConnections->Add Connection.
Açılan pencereden Microsoft Sql Server seçilir ve continue denilir. Yeni açılan pencerede ise, local computer’da kurulu olan bir sql database ismi localhost olduğu için, Server Name kısmına localhost yazılır. Aynı pencerenin alt kısmında “select or enter a database name” bulunur. Buradan database seçilir/yazılır. “Test Connection” butonuna tıklanır, bağlantı başarılı olmuşsa OK butonuna tıklanıp bu pencere kapatılır. Database ekleme işlemi bitmiş olur.

SQL Basics
1. Select
2. Update
3. Insert
4. Delete

Running Queries in Visual Studio

Visual Studio’da Query oluşturmak ve test etmek için, eklediğimiz database’e sağ tıklayıp new query deriz. Yen bir pencere karşımıza çıkar. Bu pencerede hangi tablolarla iligli query oluşturacaksak o tabloları seçeriz. Görsel olarak yaptığımız işlemleri hemen görebiliriz.
Query Designer->Change Type->Insert Values diyerek insert işlemi de yapabiliriz. Dört işlemi de burada yapabiliriz.

ADO.NET Basics

ADO.NET “core class”ların küçük bir kümesindeki fonksiyonelliğe dayanır. Bu “core class”ları iki kısma ayırabiliriz :
1) Data’ların eklenmesini ve düzenlenmesini sağlayan class’lar. DataSet, DataTable, DataRow, DataRelation gibi.
2) Belirli bir data kaynağına bağlanmayı sağlayan class’lar. Connection,Command,DataReader gibi

Biz ADO.NET konusu boyunca bu class’ları( DataSet, DataTable, DataRow, DataRelation, Connection, Command, DataReader) inceleyeceğiz.

DataSet, DataTable, DataRow, DataRelation class’ları generic olduğu için hangi data kaynağına bağlanırsak bağlanalım kullanımları değişmez.

Connection, Command, DataReader class’ları Data Provider class’ları olarak bilinirler. Bu class’ların kullanımı data kaynağına göre farklılık gösterir.

Data Provider class’ları en iyi performans için database’ten database’e göre farklı “customize” edilirler.
Data Provider class’ları hemen hemen aynı kodlarla aynı mantıkla çalışırlar. Bunun nedeni aynı base class’tan inherit edilmiştirler, aynı interface’i implement ederler, aynı metod ve property’leri kullanırlar.

.NET dört tane provider sağlar :
1. SQL Server Provider : Sql server database’ine bağlanmayı sağlar.
2. OLEDB Provider : OLE DB driver olan herhangi bir data kaynağına bağlanmayı sağlar. Mesela Access
3. Oracle Provider : Oracle database’ine bağlanmayı sağlar.
4. ODBC Provider : ODBC driver olan herhangi bir data kaynağına bağlanmayı sağlar.
MySql,Oracle,SQLServer,Access ve daha bir çok database OLE DB driver’ına sahiptir. Eğer bir database için data source’ına uygun bir data provider bulamazsak database bağlanmak için OLEDB provider kullanmak gerekir. Mesela SQLServer’a hem OLEDB ile hem de SQL Server Provider ile bağlanabiliriz. Böyle bir durumda SQL Server provider SQLServer’a bağlanmak için daha uygun olduğundan OLEDB ile bağlanmak mantıksız olacaktır.


Data Namespaces

ADO.NET data işlemlerini sağlayan bir çok namespace’e sahiptir.

Bunlar :
1) System.Data : DataSet, DataTable, DataRow, DataRelation class’larını barındırır.
2) System.Data.OleDb : OleDb driver’a sahip olan database’lere bağlanmayı sağlayan class’ları içerir.
3) System.Data.SqlClient : SQL Server’a bağlanmayı sağlayan class’ları içerir.
4) System.Data.SqlTypes : Sql Server’da kullanılan özel data tiplerini içerir,3,SqlMoney, SqlDataTime gibi. Bu class’ları SQL Server ile çalışırken doğabilecek hataları önlemek için .NET kütüphanesinde tanımlanmış standart tip class’larına dönüştürmeksizin, SqDateTime türünden olan bir veriyi DateTime türüne dönüştürmek gibi, kullanabiliriz.
5) System.Data.OracleClient : OracleConnection, OracleCommand gibi Oracle database’i ile bağlantı kurmayı sağlayan class’ları içerir.
6) System.Data.Odbc : Odbc driver’a sahip olan database’lerle bağlantı kurmayı sağlayan OdbcConnection, OdbcCommand gibi class’ları içerir.

The Data Provider ClassesBu class’lar neredeyse aynı işlevleri yaparlar.

Farklılıkları şunlardır :
1. İsimleri
2. ConnectionString’leri
3. Bazı küçük ek özellikleri

© 2019 Tüm Hakları Saklıdır. Codesenior.COM