ASP.NET Data Controls(GridView) Kullanımı

24-11-2013
Dört tane Data Control vardır:
1. GridView : Büyük tablolar atanır. Çok önemlidir.
2. DetailsView : Atanan tablo’da bir süre içinde sadece tek bir kayıt/satır göstermek için kullanılır. Editing işlemleri yapmayı da sağlar.
3. FormView : DetailsView’den tek farkı templates kullanımına izin verdiği için esnek bir layout sağlar.
4. ListView : GridView’den tek farkı templates kullanımına izin verdiği için esnek bir layout sağlar.
Data Binding mantığı ile kullanılan List control’ler basit işlemleri yapmayı sağlarken bu control’ler birden çok column gösterebildikleri için zengin control’lerdir ve bir çok işlem yapmaya olanak tanırlar.
Bu control’ler selecting, editing, sorting de yapabilmektedirler.

GridView

Birden çok sütuna sahip tablo göstermeyi sağlar. Database’deki tablomuzun her satırı GridView ‘de bir satıra denk gelir. Tablomuzdaki her field’te GridView control’de bir sütuna denk gelir. GridView’in DataSource’unu set ettiğimiz zaman DataBind() metodu otomatik olarak çağrılmaktadır. Fakat ListBox’ın sağladığı DataTextField, DataValueField gibi özellikleri sağlamaz. Çünkü GridView otomatik olarak tablomuzdaki her field için bir column üretir. Tabi bunu sağlayan ise GridView’in AutoGenerateColumns property’sinin true olmasıdır.
<asp:GridView ID="GridView1" runat="server" />

ifadesi sayfanın source code kısmına eklenirse GridView1 isimli bir GridView nesnesi oluşturulmuş olur. Bu sayfanın kod kısmına gelip şu kodları Page_Load event’inde yazalım :
protected void Page_Load(object sender, EventArgs e)
{
  string connectionString = WebConfigurationManager.ConnectionStrings["DilekceConnectionString"].ConnectionString;
  SqlConnection myConnection = new SqlConnection();
  SqlCommand myCommand = new SqlCommand();
  SqlDataAdapter myAdapter = new SqlDataAdapter();
  DataSet myDataSet = new DataSet();
  myConnection.ConnectionString = connectionString;
  myCommand.Connection = myConnection;
  myCommand.CommandText = "Select * from tblDilekce";
  myAdapter.SelectCommand = myCommand;
  try
  {
    myConnection.Open();
    myAdapter.Fill(myDataSet,"tblDilekce");
    myConnection.Close();
    GridView1.DataSource=myDataSet; //Görüldüğü gibi GridView’e DataSet nesnesi atanıyor.
    GridView1.DataBind();//this.DataBind() değil GridView’in DataBind()’i çağrıldı
 
  }
  catch (Exception er)
  {
    throw;//Hata meydana geldiğinde Page_Load metodunu çağıran metoda sorun gönderilir.
  }
}


Sütunlar
Default olarak GridView’in AutoGenerateColumns property’sinin true olduğunu ifade etmiştik. Biz bunu false yaparak tablomuzun sadece belirli sütünlarının gösterilmesini, sıralamasının değiştirilmesini veya gösterilme şeklinde değişikliklikler sağlayabiliriz.

Sütun Tipleri :
1. BoundField : Database’deki tablomuzun sütun değerlerini gösterir.
2. HyperLinkField : Database’deki tablomuzun sütun değerlerini hyperlink gibi gösterir.
3. ButtonField : Button gösterir
4. CheckBoxField : CheckBox gösterir
5. CommandField : Selection ve Editing yapmayı sağlayan buton gösterir.
6. ImageField : Resim gösterir.
7. TemplateField :

CommandField Tip
ShowSelectButton property’i true yap. ButtonType Link yap. Select button’a tıkladığında posted back olur. SelectedIndexChanged event fired olur. SelectedIndex property seçilen row’un index değerini alır.

ButtonField Tip
ButtonField ekleyin. DataTextField’e kullanmak istediğimiz field’i yazarız. Yani tablomuzun bir sütun ismini. Bu field RowCommand event meydana getirir. Fakat SelectedIndex property’e seçilen row’un index’ini manually yazmamız gerekir. Bunu otomatik yapmak için yani CommandField’te olduğu gibi otomatik olarak SelectedIndex property’sine seçilen row’un index’inin atanması için ButtonField’in CommandName özelliğine Select yazmak yeterli olacaktır.

Editing with The GridView
Nasıl ki bir row’u select moda getirmek için SelectedIndex property’e row’un row numarasını yazıyorsak, aynı şekilde bir row’u edit moda getirmek için row’un row numarasını EditIndex’e atamak gerekir. Tabi ki bu iki operasyonu otomatik hale getirebiliriz; eğer button tiplerini özelleştirirsek :
SelectMode için Command Field column’un ShowSelectButton property’sini true yaparak.
EditMode için Command Field column’un ShowEditButton property’sini true yaparak.

Formatting Specific Values
Özel bir satırın veya bir sütunun veya satırların/sütunların özelliklerini değiştirmek için GridView bize RowDataBound eventini sağlar. Bu event GridView’in data ile satır satır doldurulmasında meydana gelir. Bir satır doldurulduktan hemen sonra meydana gelir. 5 tane satır varsa 5 kez oluşur.
protected void GridView1_RowDataBound(object sender, GridViewRowEventArgs e)
{
  //Yaratılan GridViewRow nesnesinin tipi DataRow mu diye kontrol edilmiştir.
  // Eğer edilmeseydi Header nesnesi de olabilirdi.
  if (e.Row.RowType == DataControlRowType.DataRow)
  {
    //DataBinder tüm data türlerini anlar Eval metod ise runtime esnasında DataBinding ifadelerini
    //değerlendirir ve object türünden nesne dönderir. Bu örneğimizde dönen object nesnesi ise 
    //oluşan satırın Ad sütunundaki değerdir.
    string str = (string)DataBinder.Eval(e.Row.DataItem, "Ad");
    if (str == "Hasan")
    {
      //e GridViewRowEventArgs nesnesidir ; e.Row ise GridViewRow nesnesidir.
      e.Row.BackColor = System.Drawing.Color.Maroon; 
    }
  }
}

e.Row.DataItem ifadesindeki DataItem property e.Row’un bir property’sidir. Bu property, e.Row’un data nesnesini dönderir. Eğer bu nesne dönmeseydi, biz DataBinder.Eval() metodunun ikinci parametresine database’deki tablomuzun bir sütunu olan “Ad” sütununu yazamazdık ; çünkü GridViewRow bir row nesnesidir. Row nesnesi column ismine ulaşamaz. Ulaşabilecek nesne sadece Bu GridViewRow nesnesinin DataItem property’siyle oluşan data nesnesidir.

Sıralama(Sorting)
GridView
’in AllowSorting property’sini true yapın. BoundField’in ShortExpression’una, BoundField’in Data Field’inde ne yazıyorsa onu yazın.

Sayfalandırma(Paging)
Arama motorlarında arama sonucu sayfalar halinde verilir. İşte bu işlem GridView’in Paging özelliğiyle sağlanmaktadır. Otomatik Paging yapmak için GridView’in AllowPaging property’si true yapılır. Eğer özel ayarlar yapmak istiyorsak GridView’in Pager Settings property’sinde düzenlemeler yapmalıyız. Bir sayfada kaç tane row göstermek istiyorsak GridView’in PageSize property’sine bir int değeri gireriz.3, GridView’in Pager Style property’siyle farklı stiller kullanabiliriz.

NOT: Her yeni sayfaya tıkladığımızda database ile bağlantı kurulduğundan database’in yükünü artırırız. Bunu önlemek için database’den tüm bilgi çekilip DataSet’e kaydedilir ve DataSet içeriği de Web Server’in memory’sinde cache edilirse kullanıcı yeni bir sayfaya geçtiğinde data’yı memory’den alır ve tekrar GridView’e atarsak database’in yükünü baya bir azaltmış oluruz. Bu teknik daha sonra anlatılacaktır.

© 2019 Tüm Hakları Saklıdır. Codesenior.COM