Java Hello World Uygulaması

30-11-2013
public class Main {
   public static void main(String[] args) 
    //Ekrana 'Hello World' yazar
     System.out.println(Hello World);
  }// main metodunun tanımının bittiğini ifade eder
}//Sınıf tanımının bittiğini ifade eder
Satır 1: Bir sınıf tanımlamayı sağlayan anahtar kelimeleri içerir. Her Java programında en az bir tane sınıf olmak zorundadır. Geleneksel olarak sınıf isimleri büyük harfle başlar küçük harfle devam eder. Eğer sınıf ismi iki veya daha fazla kelimeden oluşuyorsa kelimelerin ilk harfleri büyük olur. Örn: MainSinif
Satır 2: main metodunun tanımlanması için gerekli anahtar kelimeleri içerir. Temel Java uygulamalarının çalışabilmesi için en az bir tane main metodu olmak zorundadır. Her oluşturacağımız sınıf main metodu içerebilir. main metodu C programlama dilinin aksine, Java dilinde birden fazla olabilmektedir.
Satır 3: Yorum ifadesidir. Java’da yorumlar yazılırken // karakterleri, tek satır yorum yapmak için kullanılır. Yani yorum yapılırken her bir satırın başında // karakterleri kullanılmalıdır. Blok(birden fazla satırdan oluşan) şeklinde yorum yapmak için ise, /* yorum */ karakterleri kullanılır.
Satır 4: Ekrana Hello World yazmayı sağlayan statement(ifade) yi içerir. Programlama dillerinde statement(ifade) noktalı virgül (;) ile biten kod parçacıkları anlamına gelir. Java’da büyük harfle başlayıp küçük harfle biten isimler sınıf ismi olduğu için, buradaki System bir sınıftır, out PrintStream sınıfından türetilmiş nesne, println ise, ekrana aldığı parametrenin değerini yazdırdıktan sonra new line(yeni satır- \n) karakteri koyan metodtur.
Satır 5: main metodunun tanımlanmasının bittiğini ifade eden karakterdir. Metod ve sınıf tanımlamaları küme parenteziyle başlar ve küme paranteziyle biter.
Satır 6: Sınıf tanımlanmasının bittiğini ifade eden karakterdir.

Java Dilindeki Bazı Anahtar Kelimeler(Keywords)

class: Sınıf tanımlaması yapmak için zorunlu olan anahtar kelimedir. Örn: class Main.
public: Tanımlamış olduğumuz sınıfların, değişkenlerin ve metodların başka sınıflar içerisinde görünmesine olanak sağlayan anahtar kelimedir. Sınıflardan, değişkenlerden, metodlardan önce kullanılabilmektedir. Örn: public static void main
void: Sadece metod tanımlarken kullanılır. Metodun dönüş tipini ifade eder. Eğer metod herhangi bir değer döndermeyecekse void anahtar kelimesi metod isminden önce kullanılmak zorundadır.
static: Sınıflardan, metodlardan ve değişkenlerden önce kullanılabilir.

Not: İleriki derslerde public ve static anahtar kelimeleri detaylı olarak anlatılacaktır.

© 2019 Tüm Hakları Saklıdır. Codesenior.COM