Java JFrame Büyüklüğünün Ve Koordinatlarının Restore Edilmesi

26-09-2014
Java GUI uygulamasında, Frame'in büyüklüğünün ve ekranda gösterildiği lokasyonun, uygulama kapatıldıktan sonra, aynı değerlere sahip olması için aşağıdaki kodları kullanabiliriz:

import javax.swing.*;
import java.awt.*;
import java.awt.event.WindowAdapter;
import java.awt.event.WindowEvent;
import java.io.IOException;

public class Main extends JFrame {
  private Rectangle bounds;

  public Main() {
    setTitle("Continue From Last Location");
    setDefaultCloseOperation(WindowConstants.EXIT_ON_CLOSE);
    setLayout(new BorderLayout());
    try {
      Rectangle dimension = (Rectangle) FileOp.readObject(FileOp.tempDirectory +  "lastLocation.tmp");
      if (dimension != null) {
        setSize(dimension.getSize());
        setLocation((int) dimension.getX(), (int) dimension.getY());
      }

    } catch (IOException e) {
      e.printStackTrace();
    } catch (ClassNotFoundException e) {
      e.printStackTrace();
    }
    setCloseListener();
    setVisible(true);

  }

  /*
   * When JFrame is closed, save last location and dimension to a file
  */
  private void setCloseListener() {
    this.addWindowListener(new WindowAdapter() {
      @Override
      public void windowClosing(WindowEvent e) {
        //this method returns Rectangle object which contains x, y coordinate values and Dimension object
        bounds = getBounds();
        try {
          FileOp.writeObject(bounds, FileOp.tempDirectory + "lastLocation.tmp");
        } catch (IOException e1) {
          e1.printStackTrace();
        }
      }
    });

  }

  public static void main(String[] args) {
    new Main();
  }
}


FileOp Class

/*
 * Write and Read File Operations
*/
public class FileOp {
  public static final String tempDirectory = System.getProperty("java.io.tmpdir");

  public static void writeObject(Object content, String filePath) throws IOException {
    FileOutputStream fos = new FileOutputStream(filePath);
    ObjectOutputStream oos = new ObjectOutputStream(fos);
    oos.writeObject(content);
    oos.close();
  }

  public static Object readObject(String filePath) throws IOException, ClassNotFoundException {
    File file = new File(filePath);
    if (file.exists()) {
      FileInputStream fis = new FileInputStream(filePath);
      ObjectInputStream ois = new ObjectInputStream(fis);
      Object content = ois.readObject();
      ois.close();
      return content;
    } else {
      return null;
    }

  }
}

© 2019 Tüm Hakları Saklıdır. Codesenior.COM