Nesneye Yönelik Programlama Dillerinde Polymorphism(Çok Biçimlilik)

02-01-2014
Polymorphism kelimesi, biyolojide bir organizmanın veya türlerin birden fazla farklı formlara veya aşamalara sahip olması anlamına gelen bir prensibi ifade eder. Bu prensip nesne tabanlı programlama dillerine uyarlanmıştır. Bir sınıfın subclass’ı superclass’tan farklı olarak kendi eşsiz davranışlarını oluşturabilirken aynı zamanda superclass’ın da bazı fonksiyonlarını paylaşabilmektedir. Örneğin; Circle sınıfı kendine has özelliklere sahipken, aynı zamanda, superclass olan GeometricObject sınıfının bazı özelliklerine de kalıtım yoluyla sahip olmuştur.

Subtype: Subclass’ın tipi yani ismi
Supertype: superclass’ın tipi yani ismi

Örnek: Circle bir subtype, GeometricObject ise bir supertype
Her Circle nesnesi aynı zamanda GeometricObject nesnesidir diyebiliyorken, her GeometricObject nesnesi Circle nesnesidir diyemiyoruz.
Her aslan bir hayvandır, fakat her hayvan bir aslan değildir.
Bütün bunları niçin söylüyoruz?
Bir örnekle açıklayalım:
public class Polymorphism{
  public static void main(String[] args){
    m(new GraduateStudent());
    m(new Student());
    m(new Person());
    m(new Object());
  }
  public static void m(Object x){
    System.out.println(x.toString());
  }
}//end of Polymorphism
 
public class GraduateStudent extends Student{
}
public class Student extends Person{
  public String toString(){
    return "Student";
  }
}
public class Person extends Object{
  public String toString(){
    return "Person";
  }
}

Program Çıktısı:
Student
Student
Person
java.lang.Object @130c19b

m metoduna dikkat edersek m(Object x) şeklinde tanımlanmış, bunun anlamı şudur: m metodu parametre olarak Object nesnelerini alır. Her sınıf Object superclass’ını extends ettiğine göre tüm nesneleri bu metoda geçirebiliriz. Eğer m(Person x) demiş olsaydık, sadece Person sınıfını ve varsa Person sınıfının subclass’larını geçirebilirdik.
Diyelim ki, metodumuza sadece GeometricObject olan nesneler geçirmek istiyoruz. Çünkü metodumuzda yazdığımız kodlar GeometricObject tarzı nesneler için kullanılmaktadır. Gidipte bu metoda Hayvan türünden bir nesne geçirirsek çok mantıksız olur.
Bir başka örnek:
public int m(Number a){
  int sayi=(Integer) a*12;
  return sayi;
}
Circle daire=new Circle(12.5);
m(daire);
Integer sayi=new Integer(12);
m(sayi);//Bu ifade doğrudur. Çünkü Java JDK'da Integer sınıfı Number sınıfını extend eder
Double sayi=new Double(11.32);
m(sayi);//Bu ifade doğrudur. Çünkü Java JDK'da Double sınıfı Number sınıfını extend eder
Sonuç: Görüldüğü gibi Polymorphism bir nesnenin birden çok biçime, özelliklere sahip olabilmesini sağlar. Yani Circle sınıfından yaratılmış bir nesne yeri geldiği zaman Circle gibi davranırken, yeri geldiğinde GeometricObject şeklinde davranabilmektedir.


Casting İşlemi
Object o=new Student(); //Doğru
Student b= (Student)o; //Doğru
Student b=o; //Yanlış
b nesnesi ise Student sınıfı türünden olan atama işlemi gerçekleşmeden önce memory’de hiçbir yere point etmeyen yani bir adres tutmayan referans değişkendir(nesnedir).
Student b=o;
Student b= (Student)o; 
Object o=new Object();
Student b=(Student)o; //Yanlış
Çünkü o nesnesi subclass’ından yaratılan yerin adresini değil, kendi sınıfından yaratılan yerin adresini tutuyor.instanceOf Operatorü:

Object myObject=new Circle();
if(myObject instanceOf Circle){
  System.out.println(" The circle diameter is " +((Circle)myObject).getArea());
}

Bir sınıfın extend edilmesini önlemek

public final Circle{
 
}

Böyle tanımlandığı zaman hiçbir sınıf Circle sınıfını extends edemez. Java JDK kütüphanesindeki Math sınıfı böyle tanımlanmıştır.
public final void m(){
}

protected ve default visible modifiers
Modifiers Aynı Sınıftan Erişim Aynı Paketten Erişim Alt Sınıftan Erişim Farklı Paketten Erişim
public
protected -
(default) - -
private - - -

public class A{
  private int sayi=12;
  int sayi2=23; //default
  protected int sayi3=45;
  public int sayi4=28;
}

© 2019 Tüm Hakları Saklıdır. Codesenior.COM