Programı Implementasyon Yerine Arayüze(Interface) Yapmak

08-05-2014
Arayüz interface veya süpertipe(supertype) anlamına gelmektedir.

Programlama yaparken polymorphism'i yaygın bir şekilde kullanmak gerekir. Bu sayede gerçekte yaratılacak nesneler kod içerisine kilitli kalmaz.
Programlamayı süpertipe (genelde soyut sınıfa veya interface'e) yapmak demek, değişkenlerin tanımlanmış tipleri, süpertip olmalı anlamına gelir. Böylelikle, bu değişkenlere atanan nesneler süper tipin herhangi bir somut implementasyonu olabilir. Bunun anlamı, o sınıfları deklare eden bir sınıfın, gerçekte yaratılan nesneleri bilmesine gerek yoktur.

Örnek olarak abstract tanımlanmış Animal sınıfı ile bu sınıfı implement eden somut sınıflar Dog ve Cat olsun.

Programı implementasyona yaparsak şu şekilde kod yazarız:

Dog d=new Dog();
d.bark(); //havlamak demek


Programı interface'e/supertipe yapmış olsaydık şu şekilde kod yazardık:

Animal animal=new Dog();
animal.makeSound();


Nesne üretmeyi hard-coding yapmak yerine, somut implementasyonu runtime zamanında yapmak daha iyidir:

a=getAnimal();
a.makeSound();


Burada gerçekte hangi Animal alt sınıf nesnesi atanıyor bilmiyoruz. Tüm bildiğimiz şey makeSound() metoduna nasıl yanıt vereceğidir. Bu metod Dog sınıfında bark() metodunu, Cat sınıfında ise meow() metodunu çağıracaktır.

Sonuç olarak, kod yazarken yukarıda anlatılan prensibi uygularsak daha esnek uygulamalar geliştirebiliriz. Ayrıca kodu değiştirme ihtiyacı doğduğunda zorlanmadan değiştiririz.

Bu örnekle ilgili UML diagramı:

© 2019 Tüm Hakları Saklıdır. Codesenior.COM