50% Off/-

50% Off/-

Php

50% Off/-

50% Off/-

Web

50% Off/-

50% Off/-

Son Eklenen Makaleler

Coroutine (Co+ Routines= Cooperation + Routines yani fonksiyonlar demek) Kotlin dilinde asenkron kod yazmak demektir. Coroutine'ler aslında lightweight bir thread'tir. Her suspending fonksiyon derleyici tarafından bir state machine'e dönüştürülür. Bu state machine'de state'ler suspend caller'ları temsil eder. Bir suspension call'dan önce, sonraki state derleyici tarafından üretilen bir sınıfın field'inde tutulur. Suspending fonksiyon normal bir fonksiyonu çağırabilir; fakat normal fonksiyon suspending bir fonksiyonu çağıramaz. Coroutines kütüphanes...Continue Reading

© 2019 Tüm Hakları Saklıdır. Codesenior.COM