50% Off/-

50% Off/-

Php

50% Off/-

50% Off/-

Web

50% Off/-

50% Off/-

Son Eklenen Makaleler

Bu script, bir SQL Server veritabanındaki tüm kullanıcı tablolarını taramakta ve bu tablolardaki verileri aynı yapıdaki başka bir veritabanına aktarmaktadır.
Bölüm 9 - Nesne İlişkisel Veritabanı IVTYS'nin Zayıf Yönleri Gerçek dünyanın zayıf temsili Anlamsal aşırı yükleme Integrity için zayıf destek Sınırlı İşlemler NIVTYS Kullanıcı genişletilebilir tipler Encapsulation, inheritence, polymorphism Metodların dinamik bağlanması Dezavantajları Artan maliyet, karmaşıklık Satır Tipleri Değişkenlerde saklanır Programlara argüman olarak geçer Fonksiyon çağrılarından dönüş değerleri olarak dönme Sütun içerisinde satır tanımlama olanağı Örnek: create table Branch(branchNo char(4), address ROW(street...Devamını Oku
Mysql'in karakter setini UTF-8'e dönüştürmek için aşağıdaki kodları my.conf dosyasına eklemelisiniz: [mysqld] collation-server = utf8_unicode_ci character-set-server = utf8 Not: my.conf dosyası Windows işletim sistemi kullananlarda bulunmaz. Bunun yerine my.ini dosyası kullanılır. Var olan bir veritabanının karakter setini değiştirmek için ise aşağıdaki sql komutlarını çalıştırmalıyız: ALTER DATABASE databasename CHARACTER SET utf8 COLLATE utf8_unicode_ci; ALTER TABLE tablename CONVERT TO CHARACTER SET utf8 COLLATE utf8_general_ci;...Devamını Oku
Aşağıdaki komutla Microsoft Sql Server veritabanında yyyymmddhhmmss formatıyla verilmiş bir string'i datetime'a dönüştürebilirsiniz: update bolum_icerik set newDateColumn = convert(datetime, stuff(stuff(stuff(tarih, 9, 0, ' '), 12, 0, ':'), 15, 0, ':')) newDateColumn sütunu bolum_icerik tablosunda oluşturulmuş, türü datetime olan bir sütundur. Bu sütunun değerini bolum_icerik tablosundaki tarih isimli sütunun değerine göre belirleriz. Bu işlemi gerçekleştirdiğimiz zaman tarih sütunundaki bir satırın değeri 20090513024903 ise bu değer newDateColumn...Devamını Oku
Mysql de bir sütun içerisindeki belli bir string'i değiştirmek için REPLACE fonksiyonu kullanılır: UPDATE urls SET url = REPLACE(url, 'domain1.com/images/', 'domain2.com/otherfolder/') urls: Tablo Adı url: Sütun adı REPLACE fonksiyonun ilk parametresi aranacak sütun adını ifade eder. İkinci parametre değişecek string değerini, üçüncü parametre ise yeni değeri temsil eder....Devamını Oku
Sqlite veritabanında bir sütunun String değerinin belirli bir yerini değiştirmek için replace() fonksiyonu kullanılır. Örnek: UPDATE word SET name = replace( name, 'ı', 'i' ) WHERE name LIKE 'ı%'; Yukarıdaki örnekte word tablosunun name isimli sütunundaki değer, ı harfi ile başlıyorsa bu harf ile i harfinin yer değiştirilmesi sağlanmış olur. ...Devamını Oku
Idle Connection: Connection havuzundayken bir uygulama tarafından kullanıldıktan sonra tekrar havuza dönüp yeniden kullanılmayı bekleyen connection'dur. Stale Connection: Havuzda bulunan veya borrowed alınmış connection'un, kullanılamaz halde olmasıdır. Bunun sebebi bağlantının remotely olarak kapatılması vs gibi durumlardır. Abandoned Connection: Uygulama uzun süre boyunca connection'u havuza göndermezse bu connection abandoned olur. Bunun nedeni, uygulama close() metodu ile connection'u kapatmadığında veya uygulama uzun süren sql işlemleri yaptığında meydana gelir.Devamını Oku
Hibernate ve Maven ile reverse engineering yaparak veritabanındaki tablolara karşılık gelecek Java sınıfları (POJO-Plain Old Java Object), Dao sınıfları, hbm.xml dosyaları yaratabiliriz. Bu sayede çok fazla sayıda veritabanı tablolarını manuel olarak yaratmaktan kurtulmuş oluruz. Bu işlemin yapılmasına reverse engineering( tersinir mühendislik ) denir. Önceki makalede bu işlemlerin Eclipse ile yapılması anlatılmıştır. Bu makalemizde ise maven kullanarak aynı işlemleri yapacağız.Devamını Oku
Hibernate JBoss Toolbar ile reverse engineering yaparak veritabanındaki tablolarına karşılık gelecek Java sınıfları(POJO-Plain Old Java Object), Dao sınıfları, hbm.xml dosyaları yaratabiliriz. Bu sayede çok fazla sayıda veritabanı tablolarını manuel olarak yaratmaktan kurtulmuş oluruz. Bu işlemin yapılmasına reverse engineering( tersinir mühendislik ) denir. Bu makelede hem Eclipse ile hem de Maven kullanarak bu işlemin nasıl yapılacağı anlatılacaktır.Devamını Oku
Microsoft SQL Server 2014 yüklendiğinde Reporting Services 80 portunu kullanır. Bu portu değiştirmek için C:\Program Files\Microsoft SQL Server\MSRS12.MSSQLSERVER\Reporting Services\ReportServer dizininde bulunan rsreportserver.config dosyası text editor ile açılır ve...Devamını Oku
Class bir Class ismidir. forName() metodunun bu şekilde kullanılmasının nedeni Class isimli class’tan object yaratılamamasıdır. Çünkü Class class’ı private ’dir. Java da bir driver yüklenirken, Class isimli class kullanılmaktadır. Dediğimiz gibi bu Class’tan bir object yaratılamaz. Bu nedenle ilgili metodu yani forName() metodunu static metod şeklinde çağırıp ilgili driver ismini parametre olarak yazacağızDevamını Oku

© 2019 Tüm Hakları Saklıdır. Codesenior.COM